Akershusmagasinet | 01. Akershus gjør opp status
413
page-template-default,page,page-id-413,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Anette Solli, fylkesordfører i Akershus fylkeskommune.

AKERSHUS GJØR OPP STATUS

Foran den kommende regionreformen er det en fornøyd 
fylkesordfører som oppsummerer Akershus’ resultater. Norges beste videregående skoler, ledende på miljøpolitikk og tung satsing på kultur er noe av det Akershus er klar til å ta med seg inn i det nye Viken fylke, sier Anette Solli (H).

Med flest elever i videregående skole er Akershus en profesjonell og ikke minst ambisiøs skoleeier som kan vise til landets beste resultater. Fritt skolevalg, både når det gjelder skole og programvalg, er med på å bidra til at fylket kan vise til den største gjennomføringsprosenten i hele Norge.

– Den videregående skolen i Akershus er flink til å ta vare på elevene og motivere til innsats, sier Anette Solli.

– Vi har et tydelig fokus på å innfri førstevalg. Vi setter elevene i sentrum, og det gir resultater, fortsetter hun.

– Vi har forventninger til våre elever, og de forventer også mye av oss. Vi opplever at denne måten å drive skole på skaper høy trivsel og høy grad av gjennomføring, sier hun.

KLARE FOR NYE UTFORDRINGER

Og suksessen gjelder ikke bare for studie-forberedende retning. Yrkesfagene opplever stor fremgang, og Solli er opptatt av å fremme fagopplæringen ytterligere.

– Vi er opptatt av å se fagopplæringen som et viktig element i hele næringspolitikken i fylket, og har fortsatt mål å strekke oss etter, sier fylkesordføreren. Enda flere lærlingeplasser, utdanning som næringslivet trenger og faglig påfyll til lærerne er blant Sollis mål for fremtiden.

– I Akershus er vi ikke redde for å definere utfordringer, og vi er åpne på hva som bør forbedres, understreker Solli. Dette er politisk eksportvare inn i det nye Viken fylke, sier hun.

– Vi er klare til å ta med våre erfaringer og videreføre denne måten å drive skole på i Viken. Jeg opplever stor interesse hos mine kolleger i Østfold og Buskerud, sier Solli.

MED MILJØ I FOKUS

Også på miljø- og klimapolitikk er Akershus i verdenstoppen. Mange års satsing på fossilfri transport i form av batteri- og hydrogendrevne kjøretøy har gitt fylket en transportsektor som slipper ut stadig mindre klimagasser.

– Når vi vet at transportsektoren står for 75 prosent av utslippene, er det åpenbart at det må satses. Regjeringen har erklært at det bare skal selges fossilfrie biler innen 2025, og vi bidrar sterkt til å gjøre dette mulig, sier Solli. Blant annet sikter hun til arbeidet for å skape en infrastruktur for hydrogen, med fyllemuligheter flere steder i fylket.

– Enova og staten har gitt investeringstilskudd, og fylket støtter driften av en hydrogeninfrastruktur som snart vil omfatte tre stasjoner, sier Solli.

– Det går allerede godt over 100 hydrogenkjøretøy i Akershus, og det tallet kommer til å øke, blant annet med 10 busser som skal fases inn i trafikk de nærmeste årene. Dette vil bidra til å flytte utslippsfri trafikk ut av bykjernene. Et spennende prosjekt som vi er stolte av, sier Solli.

– Fremtiden er utslippsfri, og vi er i gang, sier en entusiastisk fylkesordfører.

– I et fremtidsperspektiv er det spennende at Hordaland er det andre fylket i Norge som har satset på hydrogen. Med en videreføring av hydrogensatsing i nye Viken fylke, vil vi snart ha en sammenhengende hydrogeninfrastruktur fra øst til vest, understreker Solli.

KULTUR: ELITE- OG BREDDESATSING

Alle gode ting er tre, og Anette Solli vil også fremheve Akershus’ ambisiøse satsing på kultur – i form av dans, teater og musikk. Dagens Akershus, sammen med de øvrige Viken-fylkene, opplever stor tilflytning, både innenlands og fra utlandet, og Solli ser kultursatsingen som en viktig innsatsfaktor for å skape robuste og velfungerende lokalsamfunn.

– En aktiv kulturpolitikk bidrar til å skape tilhørighet og tilknytning, både ved at alle gis muligheter til å uttrykke seg, og ved å skape viktige møteplasser for folk, sier Solli.

– Vi satser tungt på talentutvikling innenfor dans, film, teater og musikk. Målet er å få til det samme som idretten, der de beste er med på å inspirere og dra bredden, sier Solli.

DanseFOT og Follo-piloten er blant de store kulturprosjektene. I nært samarbeid med kommunene har Akershus satset på å regionalisere tiltak med kommunalt utspring.

KONTAKT MED PROFESJONELLE MILJØER

– DanseFOT ble opprinnelig startet i 2016 i Bærum, mens Follopiloten er et musikk-utviklingsprosjekt som opprinnelig begynte i Ås kommune. Begge er rettet inn mot ungdom og søker å gi unge talenter kontakt med profesjonelle miljøer, sier Solli.

– Selv om ikke alle kan bli dansere, musikere eller skuespillere, er det viktig å synliggjøre at det finnes karrieremuligheter for de som virkelig satser, sier Solli.

– Samtidig som vi altså bygger sterke lokale relasjoner og stedstilhørighet.

Det er en engasjert og tydelig stolt fylkesordfører som nå ser frem til å ta med tenkningen innenfor skole, miljø og kultur til det nye fylket Viken, som med sine 1,2 millioner innbyggere blir Norges største fylke.

– Et stort fylke gir oss store muligheter. Min erfaring er at det er stor interesse for disse satsingene i Viken. Vi er klare for eksport, avslutter Solli.

FAKTA

  • Blant de beste på videregående opplæring
  • Storsatsning på kollektivtrafikk
  • Satser stort på nullutslipp
  • Modig talentutvikling
  • 1.1.2020 etableres Viken fylkeskommune
  • Som en del av reformen vil fylket få nye oppgaver
I Akershus er vi ikke redde for å definere utfordringer, og vi er åpne på hva som bør forbedres. Dette er politisk eksportvare inn i det nye Viken fylke.