Akershusmagasinet | 05. Samlokalisering gir fullt hus
871
page-template-default,page,page-id-871,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Det gjelder å tenke helhetlig når nye Rud videregående skole skal bygges. Den skal romme mange flere funksjoner enn undervisning. Ill: LMR Arkitektur as.

SAMLOKALISERING GIR FULLT HUS

Fremtidens videregående skoler bygges ikke bare 
for elevene. Samlokalisering av en rekke funksjoner gjør at anleggene kan brukes av alle aldersgrupper fra tidlig morgen til sen kveld.

Midt i Ski sentrum, rett ved siden av rådhuset skal den nye videregående skolen bygges. Mange prosesser gjenstår, og hvis alt går etter planen står bygget ferdig i 2023. Og mange flere enn skoleungdommene kan glede seg. For et samarbeid mellom Akershus fylkeskommune og Ski kommune har munnet ut i følgende løsning: Både folkebiblioteket og kulturskolen skal inn i samme bygg.

– Alt er fortsatt på planleggingsstadiet. Dette blir et anlegg hvor begge parter går inn med unike arealer med full bruksrett. I tillegg blir det sambruksarealer både på kultur og idrettsiden, forklarer Ingunn Øglænd Nordvold.

HUN ER PROSJEKTDIREKTØR skolestruktur i Akershus fylkeskommune, og forteller at samlokalisering har en rekke fordeler, både økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig.

– Videregående skoler er en viktig aktør i nærmiljøene. Skolebygg har en utvidet rolle i samfunnsstrukturen. De samler mange elever og er en stor arbeidsplass. Samtidig som skolene skal romme mange flere funksjoner. Det er viktig å samarbeide med kommunene om hvilke elementer man bør legge inn i et skoleanlegg. Vi har fått et mer bevisst forhold til nettopp dette, og satt det mer i system, sier prosjektdirektør Nordvold.

I tillegg til hva skoleanlegget skal romme, er også plasseringen viktig. Ny videregående skole med kommunale funksjoner vil bidra til vitalisering  av Ski sentrum, poengterer Nordvold. Når en ny videregående skole bygges midt i Ski sentrum har det flere positive miljø-effekter: Skolen er lett tilgjengelig via offentlig kommunikasjon. Den skal være arealeffektiv og ha fremtidsrettede energikilde-løsninger.

SAMLOKALISERINGSPROSJEKTER er også under planlegging i Asker, Ås og Bærum. I Ås skal antall elevplasser ved den videre-gående skolen økes.

– Og der planlegges det for et samarbeid med Ås kommune om en idrettshall. Kommunen har allerede vedtatt å bevilge penger og fylkestinget skal behandle saken i disse dager, forteller Nordvold.

I Asker skal elevkapasiteten ved Bleiker videregående skole dobles gjennom en ut- og ombygging. Idrettslinjen skal flyttes fra Asker videregående skole til Bleiker. Asker kommune skal bygge ny ishall, og fylkeskommunen og kommunen behandler i disse dager sak om samarbeid om ny flerbrukshall ved siden av Leikvollhallen.

Også i Bærum er det store endringer på gang. Rud videregående skole har svært lite arealeffektive bygg, som ligger smurt utover et stort område. Mye skal rives, hovedbygget trolig rehabiliteres, elevkapasiteten dobles, og idrettsfagene i Bærum lokaliseres til nye Rud videregående skole.

– Bærum kommunes idrettsanlegg ligger rett ved Rud videregående skole, og Akershus fylkeskommune er allerede en stor leietaker der i forbindelse med idrett på dagtid. Bærum kommune har vedtatt at det skal bygges svømmehall, kommunen er i ferd med å utvikle et komplett, fantastisk idrettsanlegg. Vi jobber for å formalisere ytterligere samarbeid både med fokus på kultur og idrett planlegger hvordan vi utformer Rud, for eksempel slik at skolens kantine og vrimleareal kan bli brukt i forbindelse med arrangementer på idrettsanlegget, sier Nordvold.

PROSJEKTDIREKTØREN mener samlokalisering er en vinn-vinn-situasjon:

– Alle parter får jo mer, fordi man er to som spleiser – kommunen og fylkeskommunen. Det er god samfunnsøkonomi å lage anlegg som alle kan bruke. De er et tilskudd til nærmiljøet, og legger til rette for en helt annen aktivitet. Det viktigste vi driver med i denne sammenhengen er selvsagt opplæring, men hvis man planlegger grundig og har en tverrfaglig tilnærming kan slike prosjekter virkelig være med på å skape mer levende samfunn.

Skolen er lett tilgjengelig via offentlig kommunikasjon. Den skal være arealeffektiv og ha fremtidsrettede energikildeløsninger.
Både folkebiblioteket og kulturskolen skal inn i ny videregående skole i Ski sentrum. Ill: LMR Arkitektur as