Akershusmagasinet | 06. Spenstig kultursatsing
872
page-template-default,page,page-id-872,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
FOTO: Jørgen Kirsebom. Barne- og ungdomsteateret Tut og kjør sin oppsetning av «Jungelboken», Sørum kommune

Dans, teater, musikk og film

SPENSTIG KULTURSATSNIG

Musikk, dans, teater og film: Akershus fylkeskommune satser stort på kultur. Satsingen favner både bredden og den spissede talentutviklingen.

I Follopiloten samarbeider kulturskolene med Norges Musikkhøgskole. DanseFOT er et tilbud til danse-talenter fra hele fylket. Mediefabrikken rommer unge filmskapere. Og det profesjonelle dansekompaniet Nagelhus Schia productions er også vokst frem takket være fylkeskommunens bidrag. Dette er bare noen av de mange prosjektene i fylkeskommunen.

– Det har vært en stor satsing på kultur i Akershus, mye med utgangspunkt i kulturplanen som ble vedtatt i 2016, sier Christian Hintze Holm. Han er fylkesdirektør for kultur, frivillighet og folkehelse.

Et gjennomgående trekk ved satsingen er ifølge fylkesdirektøren det å binde sammen de spissede høykvalitetsuttrykkene med bredden i kulturlivet.

– Vi tar vare på bredden og samarbeider med profesjonelle – gjerne på internasjonalt nivå – for å få frem talentene, forklarer han.

BÅDE NEVNTE DanseFOT, Follopiloten, Mediefabrikken og talentutviklingsprogrammet i regi av dansekompaniet Nagelhus Schia Productions har denne tilnærmingen.

– Mediefabrikken er det fremste miljøet i landet for unge filmskapere. Vi er til stede på mange arenaer og er godt kjent i våre målgrupper. Mediefabrikken jobber med mye i Akershus, men oppsøkes av unge filmskapere fra hele landet. Mediefabrikken har programmer for talenter i ulike deler av utviklingen – fra dem som kommer fra skoleverket – til dem som er i ferd med å etablere seg profesjonelt, forklarer Hintze Holm.

Han påpeker at kultur er viktig i så mange sammenhenger:

– Fylkeskommunen skal drive samfunnsutvikling, gjerne på tvers av de eksisterende nivåene – fra kommune til stat. Vi skal binde sammen, mobilisere til utvikling av lokalsamfunnene, til næringsliv, og til utvikling av kunsten i seg selv. Nettopp den rollen er noe som også betones i region-reformen, påpeker Hintze Holm om den fremtidige Viken fylkeskommune. Den blir landets største fagmiljø på kulturområdet.

EFFEKTEN AV Å tenke helhetlig og på kryss og tvers, kommer for eksempel tydelig til uttrykk når det skal bygges nye videregående skoler. I tidligere tider kunne videregående skoler bli plassert på billigere tomter litt utenfor allfarvei. Nå tenkes det helt motsatt:

– Det handler om opplæring, steds-
utvikling og næringsutvikling. Og det handler om å skape arenaer i lokalsamfunnene som kan romme kommunens ulike kultursatsinger, sier Hintze Holm og trekker frem nye Ski videregående skole som et slikt eksempel.

Skolen skal bygges midt i Ski sentrum.

– På den måten blir en videre-
gående skole et knutepunkt, den får en sammenbindende funksjon og tjener lokalsamfunnet mye mer ut over det å være en videregående skole.

Andre kultursatsinger i Akershus fylkeskommune er disse:

 • Den Kulturelle Skolesekken – høykvalitets kunst til 100.000 skoleelever: 136 produksjoner, 239 utøvere, 2613 opptredener.
 • Yoice – online ungdomspanel, 180 unge bidrar til å utvikle nye mål- og publikumsgrupper på kunst- og kulturfeltet.
 • UngTEKST – talentutvikling for unge skribenter.
 • UngPlugged – unge låtskrivere og artister kobles med profesjonelle aktører, med bibliotekene som arena.
 • Akershus kunstsenter – nybygg i Lillestrøms kulturkvartal.
 • Litteraturfestivalen i Akershus – over 100 litterære arrangementer på de lokale bibliotekene.
 • Tilskudd og nettverk for publikumsutvikling – for økt deltakelse og et mangfoldig, demokratisk og inkluderende kulturliv.
 • Tilskudd og nettverk for internasjonalt kulturarbeid
 • Tilskudd til festivaler og festivaltiltak.
 • Dokumentasjonssenteret for musikk, ved fylkesbiblioteket – satsing på folkemusikk.
 • Tilskudd til OscarsborgOperaen
Christian Hintze Holm, fylkesdirektør for kultur, frivillighet og folkehelse.