Akershusmagasinet | 11. Satser stort på nullutslipp
877
page-template-default,page,page-id-877,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus og Skedsmo-ordfører Ole Jacob Flæten åpnet ny hydrogenstasjon. For å illustrere hvor miljøvennlig hydrogenbilen er, tok Schytz og Flæten et glass med vann fra «eksosrøret» til en hydrogenbil.

SATSER STORT PÅ NULLUTSLIPP

22. november åpnet Uno-X Norge sin andre fyllestasjon for hydrogen i Akershus. Selv kaller de stasjonen en energistasjon, da man kan fylle både bensin, diesel og hydrogen fra pumpene.

Fra før har selskapet en fyllestasjon for hydrogen i Sandvika, og snart åpner en ny på Ås.

– Hydrogen koster mindre enn bensin og diesel, du bruker tre minutter på å fylle, og kan kjøre over 600 kilometer på en tank, sommer som vinter, forklarte Roger Hertzenberg, daglig leder i Uno-X Hydrogen.

NYE STASJONER

Uno-X Hydrogen AS eies av Uno-X Energi, NEL Fuel og Praxair Norge, og er ansvarlig for å bygge hydrogenstasjonene for Uno-X. Selskapet har fått tilskudd fra Enova til bygging av de to nye hydrogenstasjonene, og driftstilskudd fra Akershus fylkeskommune.

– Det har vært en positiv utvikling, der fylkets rolle har vært helt avgjørende for at vi nå tar satsningen videre. Vi er avhengige av et godt privat-offentlig samarbeid for å få dette til, sa Hertzenberg.

I 2015 uttalte selskapet at ambisjonen var å bygge 20 stasjoner innen 2020.

– Dette har gått noe tregere på grunn av lav satsning fra staten. Man skulle jo tro sentrale myndigheter var de som ville være mest interessert i å nå klimamålene. Vi har likevel et samfunnsperspektiv på dette og tenker 10-20 år framover, og håper Viken og resten av Østlandet vi bidra til en litt raskere utbygging, sa han.

Uno-X Hydrogen har også fått støtte fra Enova til å etablere to hydrogenfyllestasjoner i trondheimsområdet, én i Fredrikstad og én mobil hydrogenstasjon. Den mobile hydrogenstasjonen i Akershus skal sikre forsyningen av hydrogen i en mellomfase til det etableres nok hydrogenstasjoner i fylket. Deretter planlegger Uno-X Hydrogen å bruke stasjonen som en korridorstasjon for å knytte sammen Vestlandet og Østlandet.

ØNSKER NASJONALT NETTVERK

Uno-X Hydrogen har også fått støtte fra Enova til å etablere to hydrogenfyllestasjoner i trondheimsområdet, én i Fredrikstad og én mobil hydrogenstasjon. Den mobile hydrogenstasjonen i Akershus skal sikre forsyningen av hydrogen i en mellomfase til det etableres nok hydrogenstasjoner i fylket. Deretter planlegger Uno-X Hydrogen å bruke stasjonen som en korridorstasjon for å knytte sammen Vestlandet og Østlandet.

Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for samferdsel håper også de nye hydrogenstasjonene i Akershus er starten på en større nasjonal satsning på hydrogen.

–   Vi håper å se nye hydrogenstasjoner i løpet av neste år, som skal være med å sikre et nasjonalt nettverk. Vi trenger være med på å sikre hydrogenbiler her i landet, i et raskere tempo. Derfor håper vi staten har større ambisjoner, og vil bidra mer til hydrogenbiler, sier Schytz.

 

 

Med FNs klimarapport over seg satser mange nasjoner og regioner på alternative drivstoff for transport.

Tyskland er det nå 60 hydrogenstasjoner. Det er planer om bygging av 35 nye stasjoner, og innen 2020 vil det være 100 hydrogenstasjoner i Tyskland. I California kjører i alt 5300 hydrogenbiler på veiene, og bygging av nye hydrogenstasjoner pågår for fullt.

VERDENSMARKED

En tidlig satsing på hydrogen har bidratt til et fortrinn og markedsmuligheter internasjonalt for norsk næringsliv. Det norske selskapet Nel har nylig landet en milliardkontrakt med amerikanske Nikola for levering av elektrolysører til produksjon av hydrogen og levering av stasjoner til storsatsingen på hydrogenlastebiler i USA.

– Dette er den største ordren som noen gang er plassert for stasjoner og elektrolysører, og tilsvarer 10 ganger det globale markedet for elektrolyse i dag, sier forretningsutvikler Bjørn Simonsen i Nel.

Nel produserer elektrolysører som lager hydrogen av vann og strøm. Selskapet produserer også utstyret som brukes på hydrogenstasjoner. Markedet er hele verden.

– Vi deltar også i et EU-program der målet er å få 600 hydrogenbusser på veiene, sier Simonsen.

HYDROGEN TIL LASTEBILER

Per i dag får man kun kjøpt hydrogenbiler fra Hyundai og Toyota i Norge. Honda og Mercedes produserer også hydrogenbiler og flere andre har det på programmet uten å ha startet produksjon foreløpig.

Hydrogen regnes som godt egnet til store kjøretøy som skal kjøre langt og bruke mye energi. I Sveits har en sammenslutning av matvareleverandører besluttet å bygge et landsdekkende nettverk av stasjoner og kjøpe 1000 hydrogenlastebiler fra Hyundai. Her i Norge får Asko sine 4 hydrogenlastebiler i drift tidlig neste år. I 2020-21 får Ruter 10 nye hydrogenbusser, som skal settes inn i ruter i Bærum.

BYER OG REGIONER GÅR FORAN

Byer og regioner spiller en viktig rolle i å legge til rette for bruk av alternativt drivstoff, spesielt i en tidlig fase. Akershus fylkeskommune har bidratt med investeringsstøtte til hydrogenstasjoner i egen region. Det er nå etablert et program for driftsstøtte, som skal bidra til å opprettholde og videreutvikle hydrogenmarkedet. Et mål for fylket har vært å bidra til å bygge opp en taxiflåte med hydrogenbiler, og få hydrogenbiler inn i kommunale bilparker. Fylkeskommunen har også et støtteprogram for dette.

– Akershus fylkeskommune har vært flinke til å følge opp egne miljømål. De har på en beundringsverdig måte gått foran og satt politikken ut i livet, og faktisk gjennomfører det de har bestemt seg for. Det er viktig for oss i industrien å vite at vi kan spille på lag og jobbe frem dette sammen. Nå håper vi Enova trapper opp støtten til etablering av hydrogeninfrastruktur, slik at fylkene kan konsentrere seg om driftsstøtte og legge til rette for anskaffelse av kjøretøy, som biler, busser og båter, sier Bjørn Simonsen i Nel.

Dette er den største ordren som noen gang er plassert for stasjoner og elektrolysører, og tilsvarer 10 ganger det globale markedet for elektrolyse i dag.
I utgangen av 2018 var det registrert 140 hydrogenbiler i Norge. Per i dag får man kjøpt hydrogenbiler fra Hyundai og Toyota i Norge.