Akershusmagasinet | 12. Nordens største elbussflåte
878
page-template-default,page,page-id-878,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Ruter har fem hydrogenbusser og seks batterielektriske busser i drift. I 2019 kommer det 39 elbusser på Nedre Romerike. 22 av disse blir leddbusser. Totalt blir det 115 elbusser i Oslo og Akershus i 2019, som er rundt 10 prosent av bussene.

NORDENS STØRSTE ELBUSSFLÅTE

Transport står for 75 prosent av klimagassutslippene i Akershus fylke. Derfor har Oslo og Akershus gjennom sitt eierskap i Ruter 
satt seg hårete mål: Nullutslipp fra kollektivtrafikken innen 2028.

Av de klimagassutslippene Akershus fylkeskommune er ansvarlig for, utgjør fossile kilder i kollektivtransporten den største. Utslippene reduseres betydelig de neste årene, gjennom satsing på både batterielektrisitet, hydrogen og biodrivstoff.

– Vi følger opp de politisk vedtatte før-ingene som Akershus fylkeskommune har satt, og jobber nå målrettet gjennom våre anbud for å fase inn utslippsfrie transportmidler, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

ELEKTRISKE SKOLEBUSSER

Fra 1. august 2017 startet en ny kontrakt med spesialskyss på Romerike, med 120 nye minibusser. Av disseer 10 minibusser batterielektriske, mens de øvrige går på biogass og fornybart HVO (flytende biodiesel). Med dette var Ruter først ute i Europa med elektriske skolebusser. Rekkevidden er rundt 160 km. Etter planen skal disse bussene få utstyrt solcellepanel for å kunne lade batteriet til rullestolheisen de har installert på to av de elektriske minibussene.

FÅR NORDENS STØRSTE ELBUSSFLÅTE

I juli 2019 er det oppstart for totalt seks kontrakter på Romerike, som omfatter 413 miljøvennlige busser. 39 av disse er elektriske busser, som de første i Akershus, hvorav 22 er elektriske leddbusser som skal kjøre på linje 100 mellom Oslo bussterminal og Kjeller. Det vil også bli tatt i bruk 17 elbusser på sentrale linjer i Lørenskog og Lillestrøm. Totalt blir det 115 elbusser i drift fra neste sommer på sentrale linjer i Oslo og Akershus, hvorav 76 er elektriske leddbusser. Hovedstadsregionen får med det Nordens største elbussflåte.

 

BIDRAR TIL UTVIKLING AV NY TEKNOLOGI

Samtidig går Ruters fem hydrogenbusser i ordinær rutetrafikk mellom Oppegård og Oslo.

I 2017 ble Ruter med i EUs nye prosjekt for hydrogenbusser, JIVE, og vil gjennom det få EU-støtte til 10 nye hydrogenbusser. I tillegg har Enova innvilget støtte til prosjektet med 38 millioner kroner.

Ruter er ansvarlig for anskaffelsen av bussene som skal settes i drift i Bærum i løpet av 2020 – 2021. Men teknologien som kreves er ennå ikke utviklet.

– Dersom vi skal nå våre langsiktige mål må vi være med på å drive fram teknologiske løsninger. Ruter står for mer enn halvparten av kollektivtransporten i Norge og bruker aktivt rollen som stor, offentlig innkjøper til å skape innovasjon og forbedringer som kollektivtransporten vil ha nytte av. Det kan ha stor betydning for satsingen på utslippsfrie busser også i andre norske fylker, sier Bernt Reitan Jenssen.

Hvordan ser du på arbeidet framover nå som fylkene slår seg sammen til Viken?

– Både Østfold og Buskerud har høye ambisjoner for kollektivtransporten og vi samarbeider godt om å finne gode, bærekraftige mobilitetsløsninger for hele Viken, sier han.

Administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i Ruter bruker anbudene for å fase inn utslippsfrie transportmidler og satser på både batterielektrisitet, hydrogen og biodrivstoff.

Utslippsfri i 2028

  • Ruter eies av Oslo kommune (60 prosent) og Akershus fylkeskommune (40 prosent).
  • Ruters ambisjon for Oslo og Akershus er at all kollektivtransport skal være fossilfri i 2020 og utslippsfri innen 2028. Dette innebærer at alle busser, båter, minibusser og drosjer som kjører på oppdrag for Ruter må være utslippsfrie i løpet av denne perioden. Trikk og T-bane kjører allerede på sertifisert strøm.
  • Allerede i 2019 vil Ruter ha 115 elektriske busser, og Norges største bilfrie fergesamband mellom Aker brygge og Nesodden, blir elektrisk.

 

Flere lar bilen stå

Det aller viktigste miljøbidraget for å redusere klimagassutslipp fra transport er å få folk til å gå, sykle eller velge kollektivt. Fra 2016 til 2017 økte kollektivtrafikken med 5,3 prosent kollektivt i Akershus fylke. Økningen var større enn økningen i biltrafikken og større enn befolkningsøkningen i Oslo og Akershus. Totalt betyr det 371 millioner kollektivreiser på buss, trikk, T-bane, tog og båt i Ruters område i 2017.